Testaa, oletko varma äänestäjä

Testi perustuu kunnallisvaalien 2012 äänestysaktiivisuudesta sähköisen äänioikeusrekisterin avulla saatuihin tilastoihin. Lähde: Tilastokeskus, akatemiatutkija Hanna Wassin tutkimusaineisto.

Sukupuolesi