Hyvinvointi - 18.04.2017 klo 16.06 - Uutinen

Vaikutusmahdollisuuksien puute työssä voi viedä työkyvyttömyyseläkkeelle

Vaikutusmahdollisuuksien puute työssä voi viedä työkyvyttömyyseläkkeelle

Etenkin kuormittavassa työssä on tärkeää, että työntekijällä on päätäntävaltaa työaikoihinsa ja -tehtäviinsä. Kuva: iStockphoto

Yritysten tulee edistää keinoja, joilla työntekijät voivat vaikuttaa työtehtäviinsä, työaikoihinsa ja muuhun päätöksentekoon, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Mikko Härmä ja viittaa yhteispohjoismaiseen katsaukseen.

Yhteispohjoismaisessa katsauksessa saatiin vahvaa näyttöä sille, että työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksilla on yhteys työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle kasvaa, ellei työntekijällä ole mahdollisuutta sanoa sanaansa työpaikalla ja osallistua työnsä suunnitteluun. Katsauksessa analysoitiin tutkimuksia, joissa käsiteltiin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

– 18 tutkimusta 24:stä havaitsi heikkojen vaikutusmahdollisuuksien lisäävän riskiä joutua myöhemmin työkyvyttömyyseläkkeelle, Härmä toteaa tiedotteessa.
Härmä kertoo Pam-lehdelle, että työssä vaikuttamisen tärkeys korostuu tilanteissa, joissa työntekijä tekee joko fyysisesti tai psyykkisesti kuormittavaa työtä. Kuormittava työ ja huonot vaikutusmahdollisuudet ovat todella huono yhdistelmä – 4 tutkimusta 6:sta kertoi, että tilanne voi johtaa työkyvyttömyyteen.


Vuorotyöntekijää on

kuultava työajoista


Katsaus ei nosta erikseen esille yksityisiä palvelualoja. Härmän mukaan palvelualoillakin yleistynyt vuorotyö pääsääntöisesti heikentää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

– Vuorotyö ei suoraan heikennä työkykyä, mutta huonot vaikutusmahdollisuudet työaikoihin lisäävät riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, Härmä sanoo.

Hän patistaa yrityksiä miettimään keinoja, joilla yksittäisten työntekijöiden päätäntävaltaa voitaisiin lisätä, oli kyse sitten työajoista tai työtehtävistä. Onko pomotus syytä lopettaa?

– Kyllä se niin on. Ihmiset haluavat olla oman itsensä pomoja, ja silloin kun he voivat sitä olla, he viihtyvät työssä, Härmä sanoo.

Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 18 800 henkilöä vuonna 2016.

Työntekijän mielipiteen huomioimisen tärkeys ei sinällään ole uusi tutkimustulos, mutta tällä kertaa se poimittiin laajasta tutkimusaineistosta. Suomen, Norjan ja Tanskan työterveyslaitosten hankkeessa analysoitiin tutkimuksia, joissa käsiteltiin työkyvyttömyyseläkkeisiin vaikuttavia psykologisia, sosiaalisia ja organisatorisia syitä. Haut toivat aiheesta kaikkiaan noin 15 000 tutkimusta, joista 121 arvioitiin tarkemmin. Niistä lopulliseen analyysiin pääsi tiettyjen kriteerien pohjalta 39 tutkimusta. Hanketta rahoitti Pohjoismainen neuvosto.

Kirjoittanut: Marja Ikkala