Järjestö - 02.12.2016 klo 10.26 - Nro 14/16 - Puheenjohtajan kolumni

Johtoryhmä: Jaana Ylitalo

”#Suomen mallin” on tuettava samapalkkaisuutta ja tasapuolista ansiokehitystä. #tasa-arvo

Viime keväänä, kilpailukykysopimuksen solmimisen yhteydessä, työmarkkinoiden keskusjärjestöt linjasivat tulevien sopimuskierrosten palkkaratkaisuja. Tarkoituksena on löytää yhteinen malli, jonka pohjalta palkankorotukset tehdään kaikille aloille. Sopimustekstin mukaan ”työmarkkinaratkaisuilla tuetaan kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailukykyä, pitkäjänteisesti työllisyyttä, tuottavuuden kehitystä sekä julkisen talouden tasapainoa”.

Kilpailukykysopimuksen solmimisen jälkeen on eri tahoilla käyty keskustelua Suomen mallin laatimisen periaatteista ja sisällöstä. SAK:n hallituksessa ja viimeksi sen edustajistossa on korostunut eri jäsenliittojen keskinäisen yhteistyön merkitys sekä eri toimialojen tarpeet.

SAK asetti syksyllä 2015 Suomen mallin lähtökohdaksi, että avoimen sektorin ja erityisesti kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailutilanne määrittää palkankorotuksen tason. SAK edellytti myös palkankorotuksiin erillistä tasa-arvoerää.

Meille pienempipalkkaisille ja naisvaltaisille palvelualoille on erityisen tärkeää, että Suomen malli laaditaan sopusoinnussa kolmikantaisen samapalkkaisuusohjelman tavoitteiden sekä SAK:n solidaarisen palkkapoliittisen linjan mukaisesti. Eri alojen tasapuolinen ansiokehitys on turvattava, ja se, etteivät perusteettomat palkkaerot kasva alojen välillä. Tähän olemme yleiskorotuksen lisäksi elementiksi esittäneet erillisiä matalapalkka- ja tasa-arvoeriä.

Suomen mallin valmistelu on siis edelleen auki. Sitä pitäisi jatkaa. Yksi suurimmista ongelmista, jotka vaikeuttavat lopputuloksen löytämistä ja neuvottelupöytään pääsyä, on se, ettei tällä hetkellä ole osapuolia, joiden kanssa mallista voitaisiin sopia. EK ei ole enää osapuolena keskitetyissä ratkaisuissa. Ja toisaalta EK:ssa koordinaatio alkaa kuulemma olla valmiina.

Odotan mielenkiinnolla tarinalle jatkoa. Niin tai näin, ensi syksynä kuitenkin neuvotellaan liittokierroksella, Suomen mallin kera tai ilman.

Kirjoittanut: Jaana Ylitalo, PAMin edunvalvontajohtaja