Politiikka - 21.10.2016 klo 10.06 - Nro 12/16 - Puheenjohtajan kolumni

Johtoryhmä: Jyrki Konola

Nuorten naisten työmahdollisuudet paranisivat, jos #vanhempainvapaan kustannukset jaettaisiin kaikkien työnantajien kesken.

Nuoren naisen palkkaaminen on työnantajalle ”riski”. Vanhemmuuden kustannukset lankeavat yhä äitien työnantajille. Hallitus esittää, että jatkossa äitiyslomalle jäävän naisen työnantaja saisi 2 500 euron kertakorvauksen. Askel on oikeansuuntainen, mutta riittämätön. Vanhempainvapaiden kustannukset tulisi jakaa kaikkien työnantajien kesken. Näin nuorten naisten mahdollisuudet saada töitä paranisivat.

Työelämässä vanhemmuus vaikuttaa kielteisesti naisten etenemismahdollisuuksiin. Miehet etenevät urallaan, saavat suurempia ansioita ja siksi parempia eläkkeitä. Näin siitä huolimatta, että naiset ovat paremmin koulutettuja. Naiset häviävät paljon vanhemmuuden takia. Heidän työuransa on miehiä rikkonaisempi ja vähemmän tuottoisa juuri lapsen kanssa kotona vietettyjen vuosien vuoksi.

Yleensä (mies)johtaja istuu työpaikkansa suuressa ja valoisassa nurkkahuoneessa. Samaan aikaan nainen hoitaa lasta kotona. On typerää, että valtio tukee verovaroin naisten jäämistä kotiin ja työmarkkinoiden ulkopuolelle. Joidenkin mielestä kotihoidontuen lopettaminen olisi puuttumista perheiden yksityiselämään. Ehkä, mutta kuinka perheet tuota vapautta nyt käyttävät? 97 prosenttia kotihoidon tuen käyttäjistä on naisia. Näin käy, koska miehen palkka on yleensä parempi. Ja jos näin tapahtuu, niin miesten palkat pysyvät parempina jatkossakin. Vanhempainvapaa vaatii uudistusta, joka turvaa naisille nykyistä paremmat mahdollisuudet tehdä halutessaan ns. uraa. Naisen paikka on nurkkahuoneessa.

Vanhemmuus on yhteinen. Lapsellakin on oikeutensa. On paljon tietoa siitä, että laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kehitystä ja kaventaa lasten hyvinvointi- ja terveyseroja. Syystäkin EU:n tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 95 prosenttia yli 4-vuotiaista olisi päivähoidossa. Suhtautumisemme varhaiskasvatukseen vaatii uudistusta. Kyse ei ole vanhempien oikeudesta viedä lapsi hoitoon, vaan lapsen oikeudesta saada varhaiskasvatusta.

Kirjoittanut: Jyrki Konola, PAMin toiminnanjohtaja