Nyheter

Politik - 21.04.2017 klo 13.23 - Nyhet

Lunch på sopberget

Lunch på sopberget

Tippens starka kvinnor. Sex dagar i veckan, året runt, tampas indiska kvinnor med vildhundar, giftiga sopor och vedervärdig stank på sin arbetsplats. Men de trivs. För de har organiserat sig och tagit makten över sina liv. »

Arbetsliv - 19.01.2017 klo 15.31 - Nyhet

Underteckna inte arbetsavtal som förlänger arbetstiden

Underteckna inte arbetsavtal som förlänger arbetstiden

Arbetsgivare försöker ändra på timantalen i arbetsavtal. Ett sådant avtal ska du inte underteckna. »

Arbetsliv - 23.12.2016 klo 09.00 - Nyhet

Tidningen Pam 15/2016: Deltidsarbetare gynnas av nytt system

Tidningen Pam 15/2016: Deltidsarbetare gynnas av nytt system

Söckenhelgsledigheterna blir vid årsskiftet årssemestersystem i handelsbranschen. »

Facket - 02.12.2016 klo 09.07 - Nyhet

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Den ökande arbetslösheten har skakat PAM:s ekonomi. VVO:s extra utdelning på 5 miljoner kommer att placeras på det som ursprungligen var bolagets uppgift. Förbundets medlemsavgift förblir också i nästa år 1,5 procent. »

Arbetsliv - 11.11.2016 klo 09.17 - Nyhet

Tidningen Pam 13/2016: Farväl, JP-dagar!

Förändringar kommer att ske i arbetstider och lediga dagar i hotell- och restaurangbranschen redan vid årsskiftet. Trots det är det få som vet vad konkurenskraftsavtalet kommer att innebära. »

Arbetsliv - 21.10.2016 klo 09.00 - Nyhet

Tidningen Pam 12/2016: ”Allt svårare att nå försäljaren”

Tidningen Pam 12/2016: ”Allt svårare att nå försäljaren”

Konsumenterna fick mera frihet och en del nya jobb har uppstått efter att öppettiderna i handeln blev fria. Samtidigt har stressen ökat. »

Arbetsliv - 30.09.2016 klo 09.11 - Nyhet

Tidningen Pam 11/2016: Förhandlingar pågår i SOL

Tidningen Pam 11/2016: Förhandlingar pågår i SOL

På städar- och fastighetspersonalens arbetsplatser förhandlar man under hösten om förlängd arbetstid. På fastighetsserviceföretaget SOL har man kommit igång, men långt ifrån ännu nått en lösning. »

Arbetsliv - 09.09.2016 klo 09.14 - Nyhet

Tidningen Pam 10/2016: Turlistan som teamarbete

Tidningen Pam 10/2016: Turlistan som teamarbete

På Spa Hotell Levitunturi planerar arbetstagarna i receptionen och marknadsföringen själva sina egna arbetsturlistor. »

Arbetsliv - 19.08.2016 klo 09.15 - Nyhet

Tidningen Pam 9/2016: På jakt efter nytt jobb

Tidningen Pam 9/2016: På jakt efter nytt jobb

Anttila gick i konkurs och varuhusen slår fast sina dörrar. Sakari Savinainen är en av de många anställda som söker nytt jobb. »