Facket - 02.12.2016 klo 09.07 - Nyhet

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Den ökande arbetslösheten har skakat PAM:s ekonomi. VVO:s extra utdelning på 5 miljoner kommer att placeras på det som ursprungligen var bolagets uppgift. Förbundets medlemsavgift förblir också i nästa år 1,5 procent. »

Facket - 23.03.2016 klo 11.41 - Nyhet

Nya branschkommittéer direkt i arbete

Nya branschkommittéer direkt i arbete

PAMs nya branschkommittéer som precis inleder sin verksamhet har en central roll i de förbundsspecifika tillämpningsförhandlingarna enligt konkurrenskraftsavtalet. »

Facket - 03.03.2016 klo 10.59 - Nyhet

Förbundet beslutar i vår om den nya centralorganisationen

Förbundet beslutar i vår om den nya centralorganisationen

Man håller för närvarande på att leta efter lokaler till den nya centralorganisationen som sammanför FFC och STTK. FFC har just nu sin verksamhet i Hagnäs i Helsingfors. »

Facket - 27.11.2015 klo 09.45 - Nyhet

Tidningen Pam 14/2015: Hög arbetslöshet syns i PAMs budget

PAMs nya fullmäktige höll sitt första möte förra veckan. De 50 fullmäktigemedlemmarna kritiserade regeringens åtgärder som biter hårt på låginkomsttagare och kvinnor. »

Facket - 22.06.2015 klo 08.00 - Artikel

Tidningen Pam 8/2015: Känslor och tankar

Mats Eriksson gläds över att en medlem med utländsk bakgrund nu har en av fackets topposter. Det är ett steg framåt. »